Asia International Language Academy

Thông báo ! Mở trang web của Học Viện Ngoại Ngữ Quốc Tế Á Châu.

2014/07/23 12:00

Chúng tôi có kế hoạch mở Trường dạy tiếng Nhật tại thành phố Fukuoka từ tháng 4 năm 2015.
Hiện tại trường đang tuyển sinh với các khóa học như sau:
・Khóa học chuyên sâu 2 năm
・Khóa học chuyên sâu 1.5 năm
・Khóa học phổ thông 1 năm
Mọi thắc mắc xin liên lạc với chúng tôi thông qua trang web này hoặc trực tiếp bằng điện thoại (tiếng Anh hoặc tiếng Nhật).

Back to the news & topics list