Asia International Language Academy

  • 国際医療福祉大学グループの日本語学校
  • 福岡にあるアジア国際外語学院
  • AILAで日本語を学ぶ
  • 日本語学校・アジア国際外語学院
  • Thông tin tuyển sinh

Quang cảnh Fukuoka

Khuôn viên trường nằm ở trung tâm thành phố Fukuoka, nơi được đánh giá là một trong những thành phố dễ sống nhất trên thế giới.

5 đặc trưng

  1. Thực hiện phương pháp giảng dạy độc đáo, giúp học sinh có thể nói chuyện bằng tiếng nhật chỉ sau 3 tháng học ở trường.
  2. AILA có rất nhiều giáo viên với kinh nghiệm phong phú trong việc giảng dạy tiếng Nhật.
  3. Sau khi học tiếng nhật tại AILA, học sinh có thể học tiếp lên các trường chuyên môn, đại học cùng hệ thống.
  4. Hỗ trợ giúp đỡ học sinh trong cuộc sống. Trang bị ký túc xá để học sinh có ngay chỗ ở khi vừa đến Nhật.
  5. Vì AILA nằm trong hệ thống cơ sở phúc lợi y tế nên học sinh của AILA sẽ được khám và điều trị khi bị ốm hoặc bị thương tại bệnh viện cùng hệ thống.